Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

ATODIAD A

LLOEGR
Historic England

Historic England
4th Floor
Cannon Bridge House
25 Dowgate Hill
London EC4R 2YA

Ffôn: 0207 973 3700
https://www.historicengland.org.uk/
https://www.historicengland.org.uk/listing/the-list/

 

YR ALBAN
HISTORIC SCOTLAND

Longmore House
Salisbury Place
Edinburgh EH9 1SH

Ffôn: 0131 668 8600
http://www.historic-scotland.gov.uk

 

CYMRU
CADW

Welsh Government
Plas Carew
Unit 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Cardiff CF15 7QQ

Ffôn: 01443 336000
Ffacs: 01443 336001
http://www.cadw.wales.gov.uk

 

GOGLEDD IWERDDON
ADRAN YR AMGYLCHEDD

Historic Environment Division
Causeway Exchange
1-7 Bedford Street
Town Parks
Belfast BT2 7EG

Ffôn: 028 9082 3177
E-bost: Historicenvironmentenquiries@communitiesni.gov.uk
Gwefan: https://apps.communities-ni.gov.uk


DCMS
DEPARTMENT FOR DIGITAL, CULTURE, MEDIA AND SPORT

Department For Digital, Culture, Media and Sport
100 Parliament Street
London
SW1A 2BQ

Tel: 020 7211 6000


Manylion cysylltu
Topmark (LPOW)
Davies Group, 2nd Floor,
The Forsyth Building,
5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0800 500 3009
Tel: 0845 013 6601 dcms.cm@davies-group.com
Mae galwadau i 0800 500 3009 yn rhydd o linellau tir a symudion.

Bydd galwadau i 0845 013 6601 yn cael eu codi ar y gyfradd leol (Fodd bynnag, gall eich darparwr gwasanaeth roi cyfradd uwch).
linebreak
Saesneg English Site
linebreak
Is-lwytho Adobe Reader


bullet point
MGS Scheme
http://www.culture.gov.uk/

Troedyn